Nieuwe Woningwet

Ook in 2017 staat er voor corporaties het nodige op de agenda. De invoering van de nieuwe Woningwet bijvoorbeeld vergt behoorlijk wat aandacht.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw), beoordeelt momenteel de ingeleverde conceptscheidingsvoorstellen. In sommige gevallen zal extra informatie moeten worden aangeleverd. De definitieve scheidingsvoorstellen moeten voor 1 juli worden ingediend. Nadat de Aw het definitieve scheidingsvoorstel heeft goedgekeurd, hebben corporaties tot 1 januari 2018 om deze door te voeren. Echter, om op de juiste wijze aansluiting te vinden, dient over heel 2017 al wel gescheiden te worden gerapporteerd. Ondertussen moet de scheiding worden doorgevoerd in de processen en in de ICT-systemen. Afhankelijk van de gemaakte keuze, “administratief, juridisch of hybride scheiden”, is het doorvoeren van de scheiding meer of minder ingewikkeld. Voor welke variant u ook heeft gekozen, u zult als corporatie dit jaar de interne organisatie, processen en informatiesystemen in lijn moeten brengen met de eisen van de nieuwe Woningwet.

Zijn uw systemen, processen en rapportages al goed ingericht? Kunt u de resultaten van de afzonderlijke portefeuilles intern en extern verantwoorden? Bent u klaar voor het verscherpt toezicht van de Autoriteit?