Procesmanagement (Best-Praktisch)

Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd en dus tot veel verspilling. Wilt u uw processen verbeteren, versnellen of uw kosten en risico’s naar beneden brengen, dan valt met procesoptimalisatie en digitalisering veel te halen.

HC&H heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van processen en digitalisering bij corporaties en is in staat om samen met u in een korte tijd procesverbeteringen te realiseren.

Best-Praktisch als basis voor blauwdruk

Het Best-Praktisch model biedt ondersteuning bij het maken van een blauwdruk voor de inrichting van de organisatie (processen, informatievoorziening en applicaties in onderlinge samenhang). Het model kan tevens gebruikt worden bij het vastleggen van de eisen voor inrichting en acceptatie van informatiesystemen. Hiermee kunt u een goede basis leggen voor de acceptatie en het beheer van uw informatiesystemen. Door op eenvoudige wijze een relatie te leggen tussen de modules en de processen, de beschikbare rapportages en de koppelvlakken met systemen van derden, heeft u een krachtig middel tot uw beschikking als beheerinstrument.

Best-Praktisch is Lean werken

De Lean filosofie gaat over het wegnemen van verspillingen en continu verbeteren. Binnen deze methodologie is het noodzakelijk om de standaard werkprocedures vast te stellen zodat de kwaliteit van de processen verbeterd kan worden. Denk hierbij aan het verkorten van doorlooptijden of om het verschil in uitvoering en uitvoeringssnelheid tussen medewerkers te verminderen. Het creëren en gebruik van standaarden onthult dus verspillingen. Het Best-Praktisch model legt een basis en biedt een gewenste standaard waarop voortborduurt kan worden. Daarmee heeft het Best-Praktisch model alle kenmerken en eigenschappen in zich die het Lean gedachtengoed ondersteunen.

Aansluiting op CORA

Het procesmodel, onderdeel van het Best-Praktisch model, is geënt op de CORA, het standaard referentie architectuurmodel voor de corporatiesector. HC&H werkt al jaren met een standaard procesreferentiemodel. Met dit model zijn bij veel corporaties de processen gemodelleerd en vastgelegd. Dit model is volledig aangepast aan en uitgebreid (informatiemodel) met de standaarden volgens de CORA. Het HC&H Best-Praktisch model is vastgelegd in de laatste versie van Mavim. De kracht van Mavim maakt het mogelijk om de samenhang tussen de diverse systeemonderdelen inzichtelijk te maken door middel van standaard rapportages.

In onderstaand schema is de structuur van het Best-Praktisch model weergegeven.

Het gebruik van dit model biedt onder andere de volgende voordelen:

 • Het model bevat een standaard structuur en rapportagemogelijkheden waarmee een vliegende start kan worden gemaakt. Het model is daarnaast eenvoudig in gebruik. Dit bij elkaar bespaart tijd.
 • Alle informatie en relaties zijn vastgelegd in één systeem dat centraal wordt beheerd. Losse documenten zijn verleden tijd. Inzicht in samenhang waardoor miscommunicatie tot het verleden behoort.
 • Het model is enerzijds gestandaardiseerd maar daarnaast ook makkelijk specifiek voor uw organisatie te maken. Uw al eerder gemodelleerde processen kunnen in het model worden ondergebracht.
 • Het model werkt als communicatiemiddel; publicatie op uw intranet maakt het mogelijk dat al uw medewerkers de informatie kunnen raadplegen.
 • Door het gebruik van de structuur van het Best-Praktisch model en uw specifieke informatie, kan eenvoudig inzicht worden verkregen in de impact van bijvoorbeeld applicatie- en proceswijzigingen. Maar nog belangrijker: deze kunnen worden beheerd. Standaard rapportage mogelijkheden hiervoor zijn onder andere:
  • Welke koppelingen zijn er aanwezig en tussen welke systemen;
  • Wat voor maatwerk is er aanwezig;
  • Welke communicatiekanalen worden binnen de verschillende processen gebruikt;
  • Hoe past de inrichting van het ERP in de processen.