Actualisering I&A strategie voor Intermaris

HC&H heeft Intermaris in 2014 geholpen bij het opstellen van de I&A strategie 2014-2017. In de jaren daarna ondersteunde HC&H Intermaris onder andere bij de selectie en implementatie van een nieuw ERP (Tobias AX), nam zij deel aan de programmagroep Maximaal Digitaal, ondersteunde bij continu verbeteren, gaf LEAN trainingen en hielp bij het opstellen van een nieuwe klantvisie. Het aflopen van de beleidsperiode en de nieuwe ondernemingsstrategie zijn voor Intermaris aanleiding om begin 2019 de I&A strategie te actualiseren, ook met ondersteuning van HC&H. Aan de hand van een inspiratiesessie en diverse werksessies wordt in een kort en krachtig traject samen toegewerkt naar een herijkte I&A strategie voor de komende jaren die wordt vastgelegd in een praatplaat.

Wilt u weten hoe HC&H kan helpen om de Informatiserings- en Automatiseringsstrategie (I&A strategie) in kaart te brengen? Neem dan contact op via 078 – 681 08 00 of e-mail info@hcenh.nl.