Advies

Onze consultants hebben door hun ruime advieservaring veel kennis opgedaan bij met name corporaties. Gevraagd en ongevraagd krijgt u van hen advies.

Onze advisering richt zich niet uitsluitend op ICT aspecten. Er is bijvoorbeeld ook aandacht voor bedrijfsvoering, informatievoorziening en uiteraard uw medewerkers en klanten. Advisering brengt immers vaak verandering met zich mee die op verschillende onderdelen binnen en zelfs buiten uw organisatie gevolgen kan hebben.

Wij zijn veel gevraagde sparring partners. Niet alleen bij strategische vraagstukken, maar ook binnen projecten of als u zit met een acuut vraagstuk of behoefte heeft aan een kennisinjectie.