Serious Game Alcatraz; Bewuster en veiliger omgaan met gevoelige informatie

Informatiebeveiliging lijkt vaak een technische zaak. Toch ontstaat 70% van alle informatie-incidenten door menselijk handelen. De Serious Game Alcatraz is een effectief instrument om deze zwakke schakel in de informatiebeveiliging te versterken. Deelnemers worden uitgedaagd om zich uit te spreken over de staat van informatiebeveiliging binnen hun organisatie.

Tijdens het spelen van Alcatraz gaan de deelnemers aan de hand van stellingen over informatiebeveiliging met elkaar in gesprek. Deelnemers bekennen kleur over beleid, processen en met name het gedrag in de praktijk. De stellingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: organisatie, management en medewerker. Per stelling wordt een oordeel gevraagd over de huidige en de gewenste staat. De teams ontdekken in korte tijd hoe collega’s naar de verschillende aspecten van informatiebeveiliging kijken. Zo wordt het verbeterpotentieel in de organisatie zichtbaar en ontstaat er draagvlak voor verbeteringen.

Alcatraz geeft inzicht in de zachte factoren van informatiebeveiliging: hoe gaat men in de praktijk met informatiebeveiliging vraagstukken om? De game betrekt deelnemers actief bij het onderwerp informatiebeveiliging waardoor er draagvlak ontstaat voor informatieveilig werken. Het resultaat van de game is:

  • Meer gedeelde kennis over informatiebeveiliging
  • Hoger niveau van veiligheidsbewustzijn
  • Inzicht in concrete verbeterpunten in de organisatie
  • Basis voor een actieplan met verbeterpunten en concrete maatregelen

Voor wie?
Alcatraz is een serious game voor het management, een afdeling, een projectgroep of nieuwe medewerkers. De deelnemers komen op een leuke en innovatieve manier meer te weten over informatiebeveiliging. Door het spelen van de game wordt duidelijk welke kritische succesfactoren en aandachtspunten er in uw organisatie zijn, om de informatiebeveiliging succesvol te
vergroten.

Interesse?
In samenwerking met Insite Security verzorgt HC&H deze game bij corporaties. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Brian Walsh van HC&H via 06-46979315 of brian.walsh@hcenh.nl.