Bewustwording informatiebeveiliging bij HEEMwonen

HC&H Consultants heeft de opdracht gekregen om bij HEEMwonen in Kerkrade de Serious Gae Alcatraz te spelen. Het spelen van de Game is bedoeld als tussenmeting voor de stand van zaken met betrekking tot de bewustwording op informatiebeveiligingsrisico’s. Dit is geïnitieerd door de privacy officer van HEEMwonen. Als vervolg op de implementatie va AVG-maatregelen vindt HEEMwonen het belangrijk dat de kennis van de AVG en informatiebeveiliging op het juiste niveau is. Na de implementatie en diverse acties was HEEMwonen benieuwd naar het bewustzijnsniveau van de medewerkers.

De Serious Game Alcatraz is als werkvorm ontwikkeld om deelnemers actief te betrekken bij het thema informatiebeveiliging om zo hun bewustzijn over dit onderwerp verder te verhogen. In een spelsituatie op het gevangeniseiland Alcatraz worden de deelnemers uitgedaagd om kleur te bekennen aan de hand van stellingen op het gebied van informatiebeveiliging. Tijdens de game wordt gewerkt aan het herkennen van risico’s binnen de eigen organisatie. Door de interactie tijdens het spel worden deelnemers betrokken bij het vervolg en ontstaat er draagvlak voor verbeteringen.

Betrokkenheid door interactie
Op 22 januari 2019 heeft een vertegenwoordiging van de organisatie het spel gespeeld. Op deze dag hebben 12 personen meegedaan op 2 borden onder begeleiding van de Business Consultants Brian Walsh en Martijn Goudriaan. De houding bij het spelen was open, constructief en positief. Tijdens het spel was de discussie levendig.

Op drie dimensies is de huidige situatie in kaart gebracht en op welke punten verbeteringen nodig zijn. De drie dimensies zijn Management (o.a. voorbeeldgedrag van leidinggevenden), Organisatie (is er bij iedereen bekend wat de regels zijn over hoe met informatie omgegaan dient te worden) en Medewerker (heb ik zelf genoeg kennis om goed met (gevoelige) informatie om te gaan).

Enkele quotes van de medewerkers
“Goed om op deze manier bewustzijn te creëren. Wellicht goed om dit in meerdere sessies met de gehele organisatie te doen”
“Leerzaam en tot groter inzicht gekomen”
“Leuker dan gedacht. Goede discussies”

Een meting is belangrijk, maar belangrijker is om een vervolg aan de adviezen te geven. Na afloop van de Serious Game Alcatraz wordt door HC&H een rapport opgesteld met de scores en adviezen om de bewustwording met betrekking tot informatiebeveiligingsrisico’s naar een hoger plan te tillen.

Wilt u meer weten over hoe u de bewustwording rondom informatiebeveiliging kunt verbeteren?
Neem dan contact met Brian Walsh via 06-46979315 of brian.walsh@hcenh.nl.