Business Process Management

Staat verandering, verbetering en optimalisatie centraal in uw corporatie? Dan is er inzicht nodig in de bedrijfsprocessen van uw organisatie. HC&H ondersteunt corporaties bij het opzetten van integraal Business Process Management waarmee u zicht krijgt op:

  • de werking van de huidige processen d.m.v. het opstellen van procesbeschrijvingen
  • het inrichten van de rollen proceseigenaren, procesdeskundigen en procesbeheerder
  • de effectiviteit van een proces en het continu verbeteren van processen

Een belangrijk onderdeel van BPM is het continu verbeteren van processen. Hierdoor wordt er voortdurend gestreefd naar grotere efficiëntie van de organisatie en het centraal stellen van de klant.

 

Meer weten over BPM?
Neem dan contact op met Tamara van Kuijk via tamara.vankuijk@hcenh.nl of 06-114 37 217.