CHRISTABE WYBENGA PER 1 JANUARI BIJ HC&H

Met ingang van 1 januari 2018 komt Christabe Wybenga HC&H Consultants in de rol van Managing Partner versterken. Sinds 2003 actief in de corporatiebranche, brengt Christabe veel kennis en ervaring met zich mee. Hij heeft verschillende functies bekleed bij zowel corporaties, leveranciers als adviesbureaus en weet mensen dan ook goed mee te nemen in het proces rond het betreffende (ICT) vraagstuk. Bij HC&H zal Christabe zich gaan toeleggen op advies rondom procesoptimalisatie, informatiearchitectuur, integratie en samenwerking. Verder zal Christabe zich ook verdiepen in het opzetten van beheerorganisaties met onafhankelijke kennis en kunde op het gebied van informatisering en samenwerking tussen corporaties om kennis, competenties en capaciteit met elkaar te delen.