HC&H creëert operationeel Lean systeem bij Intermaris

De afdeling Financiën van woningcorporatie Intermaris heeft in de laatste 2 jaren een roerige tijd achter de rug gehad. Een nieuw ERP pakket, een grootschalige reorganisatie, gewijzigde personele bezetting en diverse achterstanden in de operationele processen. Dit alles heeft zijn weerslag gehad op de dagelijkse werkzaamheden. Dit uit zich onder andere in toenemende werkdruk. Anderzijds is er vanwege de reorganisatie onduidelijkheid over de processen en werkwijzen.

Opdracht
Problemen uiten zich op verschillende fronten. Om de oorzaken structureel te doorgronden is een integrale aanpak nodig. De doelstelling is om een omgeving te creëren met een operationeel Lean systeem waar medewerkers continu bezig zijn de doorlooptijd, productiviteit en kwaliteit van het werk te verbeteren. HC&H begeleidt Intermaris bij dit traject.

Resultaat
Borging van de Continu Verbeter-gedachtegoed vindt plaats door de Lean Ambassadeurs: zij sturen en begeleiden de verandering. Het team Reporting en Accounting staat dagelijks voor een verbeterbord waarbij de resultaten van de voorgaande dag en de doelen van de huidige dag worden besproken. Er is een klantarena uitgevoerd met collega’s van andere afdelingen om meer begrip voor elkaar te krijgen en om verbeteringen op te pakken die direct bijdragen aan waarde voor deze collega’s. Tevens wordt actief gestuurd op verbeteringen die de doorlooptijd van het factureringsproces verkorten. Door hier continu mee bezig te zijn en kleine stappen te zetten, ontstaat er meer rust op de afdeling. Medewerkers ervaren minder werkdruk en de medewerkerstevredenheid gaat omhoog.

Lees meer over Continu Verbeteren