Continu verbeteren bij Wbv Hoek van Holland

Bij Woningbouwvereniging Hoek van Holland is, in het kader van het programma “Optimaal Digitaal”, naar voren gekomen dat de operationele werkprocessen onvoldoende zijn vastgelegd, en daar waar het is vastgelegd, de informatie sterk verouderd is. Het werken conform standaarden kan daardoor niet worden nageleefd.

Opdracht
Definieer en prioriteer met de medewerkers de 10 belangrijkste processen. Voer een waardeanalyse uit, gericht op:

  1. De toegevoegde waarde vanuit huurdersperspectief,
  2. Wegnemen van verspillingen in het proces en
  3. De digitaliseringsmogelijkheden.

Resultaat
Woningbouwvereniging Hoek van Holland heeft een verbeterd mutatieproces. Quickwins zijn uitgevoerd en operationele verspillingen zijn weggenomen, de volgende stap is verdere digitalisering. Verbeterpunten dienen zich aan en er wordt continu verbeterd vanuit het verbeterbord. Er wordt gestuurd op KPI’s, zoals medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

Lees meer over Continu Verbeteren