De digitale corporatie

Verregaande digitalisering bij corporaties is onvermijdelijk. Corporaties zijn dan ook druk met het optimaliseren van (keten)processen, online dienstverlening, papierloos werken en het selecteren en implementeren van applicaties, portalen en apps. ‘Maximaal Digitaal!’, onze visie op de digitale corporatie, helpt corporaties een eigen digitale strategie te formuleren en realiseren.

Samen digitaal: met klant & partner efficiënter
Bij de keuze voor de juiste ketenpartners en inzet van de juiste ICT middelen, verlopen processen efficiënter. Met de kanaalsturingstrategie wordt bepaald in hoeverre u digitale kanalen inzet.

Digitaal georganiseerd: van zelf doen tot regie geregeld
Uitbesteding stelt andere eisen aan opdrachtgeverschap en regievoering en heeft consequenties voor de informatisering & automatisering in de keten. Wie is bijvoorbeeld eigenaar van de gegevens? Ook is de vraag in hoeverre uw medewerkers ‘mee’ kunnen in deze andere manier van werken en hoe u omgaat met mogelijke fte-reductie.

Digitaal geïnformeerd: informatie altijd & overal beschikbaar
Belangrijk is op verschillende niveaus de informatiebehoefte helder te hebben en afspraken te maken over de te hanteren definities en wijze van opslag van gegevens. Vaak zien we dat het lastig is om werkwijzen aan te passen van papier naar digitaal. Dit is echter noodzakelijk om informatie mobiel beschikbaar te hebben en breed te kunnen delen.

Integraal digitaal: applicatielandschap op orde
Het is gewenst een visie op het applicatielandschap te bepalen en ICT uitgangspunten vast te stellen. Ook bij keteninformatisering is het belangrijk te bepalen hoe u applicaties wilt koppelen en gebruik wilt maken van gemeenschappelijke informatiesystemen.

Grip op digitaal: taken en verantwoordelijkheden helder
De scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen ‘Business’ en ‘ICT’ vervaagt steeds verder. Het is vaker nodig om kennis over processen, informatievoorziening en ICT bij elkaar te brengen, maar ook om taken en verantwoordelijkheden helder te maken.

Continu digitaal: continu verbeteren in samenhang
De weg naar de digitale corporatie is er een van continu leren, verbeteren en aanpassen zonder hierbij de samenhang tussen bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT uit het oog te verliezen. Het proces om tot Maximaal Digitaal te komen is minstens zo belangrijk als het resultaat!

Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: samen denken & samen doen!