Digitaliseringsprogramma CAD van WoonInvest

WoonInvest heeft in 2018 haar visie op digitalisering geformuleerd. De kern hiervan zijn tevreden huurders, waarmee WoonInvest samen sterk staat. Om invulling te geven aan de digitaliseringsambitie is het programma ctrl+alt+del (CAD) opgestart. Binnen het programma zijn verschillende projecten en ontwikkellijnen gedefinieerd.  Onder begeleiding van HC&H Consultants werkt WoonInvest onder andere aan:

  • De implementatie van een nieuw ERP. Het nieuwe ERP (Dynamics Empire van cegeka-dsa) wordt volgens de Best Practice van cegeka-dsa ingericht. Ook zal het RGS worden geïmplementeerd. Het nieuwe ERP werd gekozen aan de hand van een selectietraject .
  • De verbetering van de informatievoorziening binnen het project Data & Informatie op orde. Wekelijks zet de projectgroep onder leiding van een projectleider van WoonInvest en met ondersteuning van HC&H, stappen aan de hand van een aantal uitgezette ontwikkellijnen.
  • De ontwikkellijn klant waarin onder andere een aantal klantreizen wordt uitgewerkt en een kanaalstrategie wordt ontwikkeld.
  • De ontwikkellijn organisatie & medewerkers waarbinnen aandacht is voor adoptie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om invulling te geven aan de ambities van het digitaliseringsprogramma. Binnen deze ontwikkellijn is o.a. een training projectmatig werken verzorgd.
  • De inrichting van de toekomstige informatie- en ICT organisatie. Er wordt hierbij met de medewerkers zelf gekeken welke inrichting na afloop van het programma noodzakelijk is.

Wij wensen alle medewerkers van WoonInvest en onze collega’s die bij dit programma betrokken zijn veel plezier in deze leuke, maar inspannende periode!

Wilt u weten hoe HC&H uw corporatie kan ondersteunen bij uw digitaliseringsambitie? Neem dan contact op via 078-681 08 00 of e-mail info@hcenh.nl.