Dunavie kiest voor Avantage als outsourcing-partner

Dunavie wilde op zoek naar een partij die de Katwijkse corporatie kan ontzorgen op technisch IT-vlak. Het outsourcingstraject werd op verzoek van Dunavie begeleid door HC&H, waarbij selectie en contractering een onderdeel van het traject uitmaakt. Business Consultant Martijn Goudriaan heeft het outsourcingstraject begeleid met technische ondersteuning van Wouter Arts van Smarts IT / Security.

Workshops

Er is gestart met twee workshops. Aan de hand van uitkomsten daarvan zijn er doelen, een pakket van eisen, wegingscriteria, shortlist en een uitvraag tot stand gekomen. De belangrijke criteria van Dunavie zijn:

  • Een advies van de leverancier over hoe de eerstelijns ondersteuning het beste vormgegeven kan worden
  • Ondersteuning van de leverancier bij Dunavie in geval van calamiteiten (bijvoorbeeld internetcriminaliteit, maar ook qua locatie)
  • Een proactieve houding bij ontwikkelingen op IT-gebied, zowel binnen als buiten de sector
  • Adoptie van nieuwe IT-mogelijkheden gedurende de implementatie, maar ook daarna
  • Helpen met het creëren van bewustwording met betrekking tot informatieveilig werken

De uitvraag is naar vijf leveranciers gestuurd. Op basis van de beantwoording zijn drie leveranciers gevraagd een presentatie te geven. De presentaties zijn bedoeld om de beantwoording van de uitvraag toe te lichten. Daarnaast krijgt de projectgroep van Dunavie de kans om vragen te stellen.

Wegingscriteria & keuze

Na afloop van de presentaties is de beoordelingsmatrix met de wegingscriteria ingevuld. Avantage scoorde het beste. Waar Avantage ten opzichte van de andere leveranciers hoog op scoorde, waren de volgende criteria:

  • 24/7 dienstverlening
  • Ondersteuning bij IT-ontwikkelingen
  • Ondersteuning bij informatiebeveiligingsvraagstukken
  • Advies voor de oplossing van de eerstelijns ondersteuning
  • Positieve en proactieve houding

Contractering

In dit traject gaf Dunavie de voorlopige gunning aan Avantage om vervolgens te starten met contractbesprekingen. Vanwege de ervaring van HC&H met ICT-contracten heeft Dunavie aan Annelies van den Berg gevraagd de contractbesprekingen te begeleiden.

Halverwege maart zijn de contractbesprekingen afgerond en kunnen de contracten getekend worden. Helaas kunnen we er door de COVID-19-maatregelen geen feestelijke gebeurtenis van maken, maar dat wordt nog wel ingehaald! In april start de implementatie van het nieuwe werkplekconcept.

Ronald Pronk, Adviseur Informatiemanagement bij Dunavie zegt over het traject:

Dunavie heeft goed samengewerkt met HC&H. De projectgroep heeft samen met Martijn en Wouter in een paar goede workshops de basis gelegd voor de uitvraag naar de leveranciers. Na de gunning aan Avantage is de projectgroep samen met HC&H de contractonderhandelingen gestart. HC&H leidde het proces en bracht de nodige kennis en ervaringen in, zodat de contractonderhandeling vlot verliep. Ook werd het advocatenkantoor Verhelst ingeschakeld voor enkele juridische aspecten. Ondanks de Corona-perikelen is de laatste weken nauw contact geweest en is alles volgens planning verlopen.

Loop jij ook tegen een Sourcing vraagstuk aan? Of heb je vragen over hoe je een outsourcingstraject moet aanpakken? Neem dan contact op met Martijn Goudriaan via 078-6810800 of e-mail martijn.goudriaan@hcenh.nl.