Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op uw verhuurproces?

Verhelst Advocaten en HC&H Consultants kunnen u helpen met het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op het verhuurproces. Het uitvoeren van een DPIA is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht indien de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor natuurlijke personen (bijvoorbeeld huurders).

Volgens de Europese toezichthouders is er (onder andere) sprake van een hoog risico in geval van samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten, fraudebestrijding, cameratoezicht of indien de persoonsverwerkingen kwetsbare groepen betreft. Op basis van deze criteria kan gesteld worden dat het uitvoeren van een DPIA ook voor woningcorporaties verplicht is.

Wilt u inzichtelijk hebben welke privacyrisico’s u loopt bij de verwerking van persoonsgegevens van uw huurders? Klik hier voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen voor meer informatie of het maken van een afspraak.