ERP selectie met drie Noord-Hollandse woningcorporaties leidt tot synergie

Op maandag 30 september werd het contract feestelijk ondertekend.

Het selecteren van een nieuw ERP-systeem vraagt de nodige inspanning van corporaties, met name bij wat kleinere corporaties. Het selecteren van een ERP is een zorgvuldig proces waarbij belangrijke beslissingen worden genomen. De corporaties Woningstichting Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woonstichting Langedijk hebben er voor gekozen om hun krachten te bundelen. HC&H Consultants is gevraagd om dit traject te begeleiden.

Starten van een gezamenlijk traject

Het traject zijn we gestart door gezamenlijke uitgangspunten te benoemen die bepalend zijn om van een longlist tot een shortlist te komen en uiteindelijk een ERP leverancier te kiezen.  De workshops dienden enerzijds om inhoudelijke aspecten door te nemen, anderzijds om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Wat ons opvalt tijdens dit traject 

De corporaties hebben de vooraf gestelde uitgangspunten gedurende het traject gerespecteerd. Er zijn discussies gevoerd, voor- en nadelen zijn benoemd en verschillende belangen speelden hier en daar een rol. Door terug te grijpen naar de uitgangspunten,
bij te sturen en hieraan vast te houden verliep dit selectietraject voorspoedig.

Synergie bereikt

Het selectietraject werd begeleid door o.a. Marjolein Kronenburg (uiterst rechts) van HC&H Consultants

Samenwerking biedt zeker voordelen. We kunnen stellen dat de samenwerking tussen de drie corporaties en de adviserende rol van HC&H tot een synergie-effect heeft geleid; zowel bij het selecteren van de leverancier en het ERP-systeem, het proces van contracteren als de collegiale samenwerking onderling. De belangrijkste voordelen zijn: een lagere prijs en minder uren voor inhuur van consultants, een lagere licentieprijs, betere besluitvorming en minder kwetsbaarheid. De implementatiefase breekt nu aan en ook hierbij is gekozen om dit gezamenlijk op te pakken onder begeleiding van een projectleider van HC&H Consultants.

Bent u voornemens een ERP selectie te plannen? Wij praten u graag bij over recente ontwikkelingen op de ERP markt. Neem gerust contact op via 078-681 08 00 of e-mail info@hcenh.nl voor het maken van een afspraak.