HC&H ONDERSTEUNT FUSIECORPORATIE BIJ HERINRICHTING ICT

Per 1 januari 2017 is Zeeuwland uit Zierikzee juridisch gefuseerd met Woonburg uit Koudekerke. Per 1 juli 2017 staat de organisatorische fusie op de agenda. De backoffice van de fusieorganisatie komt in het huidige kantoor van Zeeuwland en dus zal dit kantoor heringericht worden. Binnen het fusietraject is daarom het project Huisvesting opgestart. De medewerkers van Zeeuwland werken tijdelijk vanuit het kantoor van Woonburg. Binnen het project Huisvesting is de werkgroep ICT, systemen en middelen verantwoordelijk voor de ICT-inrichting waaronder vier aandachtsgebieden vallen: telefonie, hardware, testtraject ICT en wifi. Ferry Posno van HC&H ontzorgt de fusiecorporatie op deze aandachtsgebieden in de rol van ICT-regisseur waarbij hij verantwoordelijk is voor de regie van de verschillende werkzaamheden van ICT-leveranciers en afstemming met het project Huisvesting. Medio juni 2017 wordt het pand in Zierikzee weer in gebruik genomen.

Over fusiecorporatie Zeeuwland/Woonburg
Het doel van de fusie van Zeeuwland en Woonburg is een efficiënte, compacte en financieel gezonde corporatie met een passend woningaanbod en dienstverleningsniveau. Hierbij vinden de corporaties de betaalbaarheid van het wonen, het verankeren van lokale verbondenheid en het zorgen voor een leefbare woonomgeving van groot belang. De fusie levert een kostenbesparing op van circa 1 miljoen per jaar. De bedoeling is deze besparing te besteden aan betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. De besparingen komen dus rechtstreeks ten gunste van de huurders.

Lees meer over onze diensten.