HC&H ONDERSTEUNT DE GOEDE WONING ZOETERMEER BIJ MIGRATIE

De Goede Woning maakt momenteel gebruik van Tobias van Aareon. Het contract met Aareon bood de mogelijkheid om gedurende de looptijd te migreren naar Tobias AX en daar heeft De Goede Woning gebruik van gemaakt. Wij ondersteunen De Goede Woning momenteel bij de migratie naar Tobias AX. Doelstelling is om in januari 2018 live te gaan met het systeem. Eerder dit jaar is ook een selectie uitgevoerd voor een KCC, kennisbank en klantportaal oplossing. Er is gekozen voor de oplossing van leverancier Kubion. Kort na de live gang van Tobias AX worden ook de oplossingen IRIS en het klantportaal live gebracht. Ook wordt al gebruik gemaakt van het DMS ShareWorX van Square. Deze oplossingen dienen geïntegreerd geïmplementeerd te worden, waarbij eveneens de telefonie vervangen wordt door een Cloud oplossing. Aansluitend op al deze projecten verhuist De Goede Woning ook nog naar een ander pand. Deze verhuizing loopt als een rode draad door de implementatie heen. Annelies van den Berg heeft de contractonderhandeling met Aareon begeleid. Carlo van den Bergh en Mindert Westra voeren het projectmanagement van de migratie naar Tobias AX.

Over De Goede Woning

De Goede Woning beheert circa 6.300 huurwoningen in Zoetermeer. In nauwe samenwerking met bewoners en andere belanghouders werkt De Goede Woning aan betaalbaar en prettig wonen in haar woonbuurten.

Lees meer over onze diensten rondom selectie en implementatie.