Het belang van een procesmanagementcyclus

Veel corporaties richten zich vanuit strategisch oogpunt op het richten, inrichten, verrichten en continu verbeteren van processen. De ene corporatie is daar verder mee dan de andere corporatie. Belangrijk is dat er een PDCA-cyclus (plan, do, check, act) is ingericht die continu in beweging is, waardoor processen up-to-date zijn en blijven. Op die manier kun je als corporatie inspelen op veranderingen en wijzigingen binnen en buiten de corporatie.

 

Het begint met een duidelijke visie op procesmanagement voor jouw corporatie. Het beschrijven van processen (Plan) is een eerste stap om de procesmanagementcyclus op te starten. Daarna volgt de implementatie. De medewerkers werken conform deze processen (Do) en door middel van evaluaties bepaal je of het proces aangepast moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door ‘Continu verbeteren’ in te richten (Check). Je formuleert verbeteracties (Act). Vervolgens pas je het proces aan (Plan). Zo blijft de cyclus draaien.

 

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om mee te mogen denken bij het inrichten van procesmanagementcyclus, inclusief het eventueel beschrijven van de processen, zoals:

  • In het kader van risicomanagement
  • Aansluiten bij nieuw ERP-systeem
  • Tijdgebrek om het zelf op te pakken
  • Implementatie klant-volg-systeem
  • Selectie van procesmanagementsoftware
  • Verouderde processen updaten
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Ontbreken van een kader/beleid procesmanagement

    Herken je één of meerdere van deze punten en wil je een nieuwe start maken met procesmanagement binnen jouw corporatie? Neem dan contact op met Marjolein Kronenburg via e-mail marjolein.kronenburg@hcenh.nl of bel 078-681 0800.