HET HC&H INNOVATIELAB

In de digitale strategie trajecten die wij met corporaties doorlopen, komen in inspiratiesessies ook allerlei ontwikkelingen naar voren als Internet of Things, blockchain, machine learning, robotisering, drones, slimme meters, artificial intelligence, big data, data science, virtual en augmented reality, domotica, 3d-printers etc.

Technologie wordt pas krachtig als deze wordt ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen en processen van corporaties. Voorbeelden zijn makkelijk te verzinnen: virtual reality inzetten bij woningbezichtiging of binnen het reparatieproces, drones inzetten voor woninginspecties, IoT data vanuit gebouwen gebruiken als trigger voor onderhoud, duurzaamheid en veiligheid of op basis van data problemen in een wijk of bij een huurder voortijdig signaleren zodat hierop maatregelen kunnen worden genomen.

Wij ondersteunen het innovatieproces bij corporaties graag. In het innovatielab voor corporaties brengen wij corporaties die willen experimenteren met een nieuwe technologie bij elkaar en in contact met deskundigen met kennis van deze technologie. Primair doorlopen wij met corporaties die ook daadwerkelijk zelf willen innoveren een innovatieroute: een traject met een kop en een staart waarbij samenwerking en leren centraal staat. Daarnaast delen wij deze kennis en ervaring met andere corporaties.

U leest hier binnenkort meer over dus houdt onze berichtgeving in de gaten.