Hoe je een ICT-infrastructuur strategie maakt tijdens Corona

Woningcorporatie Casade uit Waalwijk heeft in april 2020 aan Business Consultant Martijn Goudriaan gevraagd om een strategie op te stellen voor de ICT-infrastructuur. De aanleiding hiervoor ligt in een vervangingsvraagstuk voor enkele hardwarecomponenten. Casade wil met het oog op de toekomst de juiste vervangingskeuze maken. Op IT-gebied en in de corporatiesector volgen ontwikkelingen elkaar snel op en daarom wil Casade graag duidelijk hebben welke gevolgen dit heeft voor de ICT-infrastructuur. Dit gaat over zowel de (toekomstige) werkplek van de medewerkers als het beheer van de ‘harde’ ICT-componenten.

Drie elementen die in ieder geval een plek moesten krijgen in de strategie waren:

  • De huidige ICT-infrastructuur in relatie tot de interne ontwikkelingen bij Casade, bij softwareleveranciers en bij ICT-dienstverleners;
  • Het schetsen van 2 of 3 scenario’s voor de toekomstige ICT-infrastructuur inclusief wat dit betekent voor het beheer;
  • Een beeld schetsen van de kosten van de huidige situatie en die van de 2 of 3 scenario’s die worden geschetst.

Ontwikkelingen krijgen plaats in de strategie

Essentieel is dat interne en externe ontwikkelingen worden ondersteund en eventueel zelfs worden versterkt door de nieuwe ICT-infrastructuur.

Intern heeft Casade onder andere projecten lopen of gepland op het gebied van datamanagement, PowerBI, Internet of Things en telefonie. Ook is er een nieuwe applicatiestrategie en een studie naar standaardisering opgesteld.

Externe ontwikkelingen zijn o.a. de verSaaSing van software, met name het ERP-pakket, meer flexibel werken en andere manieren van koppelen zoals het gebruik van API’s.

Hoe kom je via online middelen tot een strategie?

Martijn is in het voorjaar 2020 aan de slag gegaan om tot een strategie te komen. Afspraken vonden (in eerste instantie tijdelijk) plaats via MS Teams. De verwachting was dat de presentatie van de strategie onsite (offline) zou zijn. Nu de strategie klaar is, blijkt dat de medewerkers van Casade en Martijn elkaar alleen maar via een scherm hebben gezien. Het is geen ideale situatie, maar online tot een strategie komen is mogelijk!

Er zijn online gesprekken gevoerd met de Technisch Beheerders, de werkplekbeheerder, de Adviseur IM/ bedrijfsvoering en de functioneel beheerders om in kaart te brengen wat het huidige werkgebied is, welke projecten er lopen én gepland zijn. Martijn heeft de ontwikkelingen uit de branche hieraan toegevoegd. Ook is een kostenplaatje op basis van ervaringen in de branche opgesteld.

Na een presentatie door Martijn aan het MT (ook via Teams) heeft Casade de applicatiestrategie, het onderzoek naar standaardisatie en de ICT-infrastructuurstrategie samengevoegd tot één strategie voor de corporatie op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering (I&A). “De routekaart die is verbonden aan deze strategie hebben we samen met HC&H Consultants, SmartR en onze medewerkers van Casade opgesteld. Daarmee creëren we samenhang in de toekomstige projecten,” aldus Stephan van Erp, manager Strategie & bedrijfsvoering bij Casade.

Hoe ziet de ICT-infrastructuur 2024 er uit?

Martijn heeft samen met Casade een toekomstbeeld beschreven en een stappenplan hiernaartoe, passend bij het tempo wat Casade wenst en de ontwikkelingen extern. De belangrijkste elementen van de strategie zijn:

  • Vanwege de verSaaSing worden citrixservers flexibel afgeschaald;
  • Een nieuw werkplekconcept op basis van rich (of ‘fat’) client;
  • Andere focus informatiebeveiliging (Casade wordt meer regisseur);
  • Adoptie van nieuwe functionaliteit wordt vast onderdeel van de bedrijfsvoering;
  • De veranderende rol van de IV&A-medewerkers.

Het is wat vreemd om een strategie voor een corporatie te maken zonder er geweest te zijn, maar door gebruik te maken van Teams is het gelukt. Martijn hoopt dat hij de medewerkers van Casade elkaar in 2021 wel een keer kan ontmoeten.

Wil je meer weten over ontwikkelingen op het gebied van ICT-infrastructuur en wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met Martijn Goudriaan via martijn.goudriaan@hcenh.nl.