I&A strategie

Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van corporaties bij het formuleren van een Informatiserings- & Automatiseringsstrategie (I&A strategie) of tegenwoordig ook wel genoemd digitaliseringsstrategie. Een onmisbare start voor het vaststellen van deze strategie is de inspiratiesessie .

Tijdens deze interactieve sessie, ondersteund met filmpjes en stellingen, wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de breedste zin maar ook vertaald naar corporaties. Tevens wordt met de deelnemers een stip op de horizon gezet die daarna in de werksessies wordt vertaald naar de daadwerkelijke digitaliseringsstrategie. Hoofdvragen tijdens de inspiratiesessie zijn:

  • Digitale revolutie: wat is er aan de hand?
  • Raakt dat ook de corporatiebranche?
  • Welke inzichten levert dat op?

De aanpak is naast de inspiratiesessie gebaseerd op een viertal werksessies waarin de deelnemers gezamenlijk aan de slag gaan met de I&A strategie. Wij vinden het proces om tot het uiteindelijke resultaat te komen minstens net zo belangrijk als het resultaat zelf. Dat betekent dat de deelnemers een actieve rol hebben tijdens de sessies zelf en aan de hand van ‘huiswerk’ opdrachten.

Het resultaat (de uiteindelijke I&A strategie) zal worden vastgelegd in een zogenaamde ‘A3-praatplaat’, die we gedurende de werksessies zullen opbouwen. Naast deze ‘A3-praatplaat’ zullen als onderlegger per werksessie ook PowerPoint presentaties beschikbaar worden gesteld.