Informatiebeveiliging

Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De Europese privacywetgeving is een antwoord op de huidige tijd waarin data-bedrijven steeds machtiger worden, de handel in persoonsgegevens floreert en ‘Big data’ een tovermiddel lijkt te zijn.

In vergelijking met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens verkrijgt een corporatie op grond van de AVG meer verantwoordelijkheden en plichten. Dit betekent concreet dat uw organisatie (aanvullende) technische en organisatorische maatregelen moet nemen zodat persoonsgegevens van woningzoekenden, huurders, kopers, maar ook die van uw medewerkers, in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Daarbij is het van belang dat u straks moet kunnen aantonen dat uw organisatie de maatregelen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd, en dat deze regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Tegelijkertijd heeft de Autoriteit Persoonsgegevens stevige bevoegdheden zoals de mogelijkheid om boetes op te leggen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Kortom, dit is het moment dat uw organisatie aan de slag moet gaan om te voldoen aan de AVG!

Informatiebeveiliging en privacy kunnen niet los van elkaar worden gezien. Om u te ontzorgen zijn HC&H Consultants, Smarts IT / Security en Advocatenkantoor Verhelst ten behoeve van de corporatiesector een exclusieve samenwerking aangegaan op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. U leest er meer over in de volgende brochures: 

Voor meer informatie of vragen kunt u ook contact met ons opnemen.