Informatievoorziening

Een goede informatievoorziening helpt organisaties bij het uitvoeren van de processen en het afleggen van verantwoording. Voor veel organisaties is het verbeteren van de informatievoorziening een speerpunt, waar wij u goed bij kunnen helpen.

Onze dienstverlening op het gebied van informatievoorziening richt zich in het bijzonder op:

  • Informatiemanagement: inrichting en borging op strategisch- en tactisch niveau
  • Management- en stuurinformatie: van inventarisatie van informatiebehoefte tot realisatie van rapportages
  • Functioneel beheer: inrichten, opleiden maar ook (tijdelijke) invulling
  • Ontwikkeling output: aanpassen rapportages of correspondentie
  • Dataconversie