Ketensamenwerking

Net als vele andere organisaties willen ook corporaties kosten besparen, bedrijfsvoering optimaliseren en tevreden klanten. Een samenwerking met een schakel elders in de keten, zoals een onderhoudsbedrijf, kan voordelen opleveren. Deze voordelen zijn echter minder wanneer binnen een keten de verschillende partners hun eigen bedrijfsvoering optimaliseren maar hun processen, informatievoorziening en applicaties onderling niet op elkaar afstemmen. Dit zorgt onder meer voor dubbele administratieve handelingen, het ontbreken van real-time informatie maar ook dat partijen elkaar onderling onnodig op kosten jagen. Een goede vorm van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt voor lagere kosten over de gehele keten en zal een positieve invloed hebben op de prijs-kwaliteit verhouding en klanttevredenheid. Ketensamenwerking beperkt zich niet tot het onderhouds- en incassoproces maar kan in principe op elk proces worden toegepast.

Wij adviseren en ondersteunen corporaties en hun ketenpartners vanaf de eerste beeldvorming op samenwerking in de keten en de selectie van samenwerkingspartijen tot en met de implementatie van het nieuwe ketenproces en het inrichten van de informatievoorziening en het applicatielandschap.