Klantgericht ondernemen

Steeds meer organisaties stellen de “klant centraal”. Een logische redenering want klantgerichte organisaties presteren nu eenmaal beter dan anderen. Maar klantgericht werken blijkt voor veel organisaties moeilijker dan gedacht. Over klantgericht ondernemen wordt dan ook veel gezegd en geschreven, maar klantgericht werken blijkt in de praktijk voor veel organisaties erg moeilijk te zijn.

Wij beschikken over verschillende methoden en instrumenten om uw organisatie te helpen bij het opstellen van de klantvisie en het dienstverleningsconcept. Deze hebben wij de afgelopen jaren bij verschillende corporaties toegepast.

In onze optiek begint het opstellen en implementeren van een klantvisie door eerst goed na te denken over de uitgangspunten; waarom wilt u dit, wat wilt u bereiken? Wij helpen u een goede en breed gedragen visie op de relatie met uw klanten op te stellen. Deze visie wordt vervolgens vertaald in een dienstverleningsconcept dat als kapstok kan dienen voor alle projecten die betrekking hebben op deze relatie. Pas wanneer deze zaken zijn vastgesteld kunt u gaan nadenken over een eventuele invulling en middelen die daarbij behoren.