Klantvisie bij Intermaris

In de nieuwe meerjarenvisie 2019 – 2022 heeft Intermaris gekozen voor het centraal stellen van de klant in de huisvesting en in de dienstverlening. Maar hoe doe je dit in de praktijk?

HC&H Consultants heeft, samen met Intermaris, een klantvisie en dienstverleningsconcept opgesteld. De klantvisie vormt het fundament van een verbetertraject met als doel om alle aspecten van de organisatie structureel te richten op de klant en haar behoeften, wensen en verwachtingen. Een klantvisie geeft focus en richting en fungeert als een kompas voor de te nemen beslissingen en maatregelen. Met een klantvisie kan je het verschil maken voor de huurder, aldus HC&H.

De klantvisie van Intermaris
Intermaris biedt haar klanten de dienstverlening die zij mag verwachten van een professionele woningcorporatie. Alle medewerkers van Intermaris zetten zich dagelijks in om aan de verwachting van de klant te voldoen en waar dit kan te overtreffen. In het contact met Intermaris ervaart de klant dat de medewerker zich richt op de persoonlijke dienstverlening, het oprecht luisteren en aandacht geven, het leveren van maatwerk waar dit nodig is en verrast daar waar huurders enthousiast van worden. ‘Een open en warm welkom gevoel’.

Na het organiseren van twee workshops is er een groeipad actieplan opgesteld. Met dit actieplan kan Intermaris concreet stappen zetten om de huurderstevredenheid te verhogen: ‘Wij kijken, luisteren, vragen door. En samen komen wij tot een passende oplossing.’

figuur: Lean kano-model


Wilt u meer weten over klantgericht ondernemen?

Neem dan contact met Tamara van Kuijk via 06-11437217 of tamara.vankuijk@hcenh.nl.