Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Niet alleen voor onze klanten is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk, ook wij hechten hier waarde aan en dragen graag ons steentje bij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent ondernemen met aandacht voor de drie p’s:

 • people: mensen binnen en buiten de onderneming;
 • planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
 • profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

Deze benadering levert niet alleen lange termijnwinst op voor HC&H maar ook voor de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces dat continu in beweging is. Wij evalueren daarom geregeld de processen om het MVO nog verder in te kunnen voeren.

Een paar voorbeelden van wat wij op het gebied van MVO doen:

PEOPLE

 • flexibele werktijden (combineren werk en privé);
 • faciliteren persoonlijke ontwikkeling medewerkers;
 • keuze voor sponsoring goed doel i.p.v. kerstpakket;
 • functie voor herintreder;
 • thuiswerken;
 • bieden van (afstudeer)stages;
 • teambuildingsactiviteiten.

PLANET

 • afvalscheiding;
 • carpoolen;
 • autokeuze (bijv. elektrisch);
 • digitale brochures en magazines;
 • HC&H Magazine op gerecycled papier;
 • post digitaal versturen/ontvangen;
 • digitale visitekaartjes.

PROFIT

 • verhuizing naar bestaande bouw;
 • vrijwilligerswerk.