Ontdek- en ontmoetsessie Data Analytics en Big Data voor corporaties

Ontdek wat Data Analytics en Big Data voor jouw corporatie kunnen betekenen!

De snel toenemende hoeveelheid (big en open) data heeft geleid tot nieuwe vakgebieden als data science en data analytics. Deze bieden tal van analysemogelijkheden, inclusief het genereren van data-gebaseerde voorspellingen op basis van algoritmen. Binnen de corporatiesector zijn er op dit moment voldoende cases te vinden van innovatieve corporaties al dan niet ondersteund door externe partijen die elkaar gevonden hebben en dus ervaring hebben opgedaan met big data en data analytics: hét ideale moment om deze kennis bij elkaar te brengen en breder te delen!

Deze innovators binnen de sector, die hun ervaring ook vaak hebben opgedaan buiten de corporatiesector, willen graag hun kennis en ervaring via het Innovatielab Corporaties delen met ‘early adopters’ en geïnteresseerden zodat deze zelf kunnen ontdekken hoe zij direct (verder) met data analytics aan de slag kunnen binnen hun eigen corporatie. Geen theoretische verhalen of algemene informatiemarkten dus maar echte cases vanuit de innovators binnen de corporatiesector!

PROGRAMMA

 • 12:30 – 13:00 Ontvangst met lunch
 • 13:00 – 13:30   Opening en korte inleiding
 • 13:30 – 15:15  Ontdekken
  Er zijn 4 presentaties waarin diverse corporatie cases worden gepresenteerd:
  – Machine Learing Company – Guus van de Mond
  – Motion10 – Dennis Rosenbrand
  – Republiq – Marten Middendorp en Sara Rieuwerts
  – Springco – Gert Jan Hagen
 • 15:15 – 16:30   Ontmoeten
  U krijgt de mogelijkheid om de sprekers persoonlijk te ontmoeten om vragen te stellen en wellicht al afspraken te maken om zelf aan de slag te gaan. Uiteraard is dit ook een mooi moment om te netwerken en met collega’s van andere corporaties kennis en ervaringen te delen.
 • 16:30  Einde programma


TOELICHTING OP DE PRESENTATIES

Machine Learning Company – Guus van de Mond

Guus van de Mond is de oprichter van Machine Learning Company, een vernieuwend Nederlands bedrijf dat o.a. woningcorporaties helpt met het toepassen van kunstmatige intelligentie. Zijn devies: Niet harder werken, maar slimmer werken door anders om te springen met een belangrijke asset: data.

Guus is een gedreven entrepreneur en professional, met een passie voor het praktisch toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen, in het bijzonder in het vakgebied van data science.

In de presentatie/workshop worden praktische voorbeelden gegeven van toepassingen van artificial intelligence en hoe deze voor woningcorporaties van belang zijn. Aan de hand van een case bij woningcorporatie Woningbelang laat Guus zien dat je – ook bij een kleine woningcorporatie – met behulp van data en slimme algoritmen voorspellingen kan doen over het (risico) gedrag van huurders, inzicht kan krijgen in reparatieverzoeken en de relatie met planmatig onderhoud en wat dat betekent voor de GDPR en privacy aspecten.

 

Motion10 – Dennis Rosenbrand

Corporaties die aan de slag willen met Data Analytics hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Het Dataplatform voor Woningcorporaties kan u zelfs proactief suggesties bieden over welke dashboards mensen met uw functie in een andere corporatie, vaak gebruiken.

Innovatie draait niet om steeds weer de nieuwste technologie: het draait om samenwerken, en slim gebruik maken van de technologie én elkaars kennis en ervaring.

Het Dataplatform voor Woningcorporaties wordt opgezet in samenwerking met vier corporaties. Deze samenwerking zorgt voor een basis-dataplatform, gebaseerd op een generiek datamodel voor corporaties. Dit zorgt voor lage kosten. Daarnaast kunnen aangesloten corporaties de nieuwe inzichten, analyses en dashboards die ze vormgeven, kosteloos met elkaar delen in een gedeelde omgeving. Zo profiteert u van innovatie bij alle andere aangesloten corporaties.

In het Dataplatform voor Woningcorporaties wordt voor elke corporatie de data op dezelfde gebruikersvriendelijke manier klaargezet en op een slimme manier aangeboden. Motion10 zorgt ervoor dat de definities van de data blijven voldoen aan de wettelijke eisen en aan de gezamenlijke wensen.

In deze sessie vertellen wij u samen met één van de leden van het consortium graag meer over onze manier van samenwerken en ons gezamenlijke doel.

 

Republiq – Marten Middendorp en Sara Rieuwerts

Republiq loopt voorop bij de toepassing van Big Data in vastgoedsturing. Inmiddels hebben onze data-experts veel open databronnen voor vastgoedsturing zelf in de hand gehad. Zij hebben ze geschikt gemaakt voor analyse, gevalideerd en verzameld in onze eigen data lake. En dat doen we natuurlijk volgens de spelregels van de data ethiek. Zo combineren we de data van de woningcorporatie in een handomdraai met onze eigen data. Dit levert interessante, nieuwe en scherpe inzichten op. De kracht van deze aanpak bewees zich onlangs weer.

Voor woningcorporatie Groninger Huis reisden we af naar het uiterste noorden van Nederland. In een intensieve week brachten we onze eigen ervaren analisten en data-experts onder in een echt Gronings huis waarin zij non-stop aan data toepassingen werkten. Het resultaat waren relevante bouwstenen voor de ingewikkelde portefeuillestrategie van deze Groningse woningcorporatie. Deze casus laat andere woningcorporaties zien dat data toepassingen niet ver van je bed hoeven te zijn. Wij delen tijdens deze ontmoetsessie de praktische voorbeelden van Groninger Huis en geven een doorkijkje hoe we te werk gaan bij grotere woningcorporaties als Parteon en Woonstad.

 

Springco – Gert Jan Hagen

Springco voorspelt het gedrag en de voorkeuren van mensen. We gebruiken daarvoor grote hoeveelheden data en de nieuwste analysetechnieken. Daarmee kunnen we recht doen aan de uniciteit van ieder mens. Zo voorspellen we waar mensen willen wonen, hoe ze willen werken en hoeveel zorg ze gaan consumeren. We berekenen hoe groot de kans is dat iemand gaat verhuizen en wat het effect van overheidsbeleid op individuele huishoudens is. We analyseren patronen in het gedrag van mensen en voorspellen op basis daarvan toekomstig gedrag. Daarmee helpen we onze klanten ontwikkelingen eerder te signaleren en daar preciezer op in te spelen.

Springco gebruikt landsdekkende data op adresniveau. Op basis van feiten en (werkelijk) gedrag van mensen bouwen we bijvoorbeeld een beeld op van de toekomstwaarde en de belevingswaarde van een bepaald gebied. Van bestaande locaties tot nieuwbouw, in het signaleren van kansrijke gebieden of gebieden waar ingrepen noodzakelijk zijn. Welke wijken en buurten worden aantrekkelijker, waar ontstaan problemen? Welke bewoners willen hun huis verduurzamen? Waar en hoe kan u als partij hierop anticiperen? Springco maakt gebruik van verschillende tools waarin u van landelijk, gemeentelijk tot aan straatniveau de resultaten kunt raadplegen. U kunt hier zelf analyses, overzichten en uitsneden mee maken. Onze Cartotool stelt u bijvoorbeeld in staat om kaarten online te raadplegen en uw complexen te beoordelen in relatie tot de omgeving. Graag laten we u kennis maken met de mogelijkheden die Springco u bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data kan bieden.


OVERIGE INFORMATIE

Voor wie? 

Inschrijven is mogelijk voor medewerkers (die in loondienst zijn) van corporaties. Bij veel belangstelling kan de toegang worden beperkt tot maximaal twee medewerkers per corporatie om zoveel mogelijk corporaties deel te kunnen laten nemen. HC&H behoudt het recht om eventuele deelname te weigeren.

Kosten?

Deelname is gratis. Wij rekenen echter € 75,- (exclusief BTW) no-show kosten als niet 48 uur vooraf wordt geannuleerd in verband met reeds gemaakte kosten. U kunt te allen tijde een vervanger sturen. Annuleren kan uitsluitend per e-mail naar info@hcenh.nl.

Locatie

De sessie zal plaatsvinden op donderdagmiddag 22 november 2018 in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Deze locatie is goed bereikbaar met de auto en OV. Er is echter beperkt gratis parkeergelegenheid. Vanaf NS stations Zoetermeer en Zoetermeer-Oost rijdt een gratis shuttleservice naar de Dutch Innovation Factory (7 minuten). Voor meer informatie, kijk ook op de website van Dutch Innovation Factory.

 

OVER INNOVATIELAB CORPORATIES

Via het door HC&H geïntroduceerde Innovatielab voor corporaties leveren wij graag een bijdrage aan innovatieversnelling binnen de sector. Innovatielab brengt corporaties die willen experimenteren met nieuwe technologie samen met andere corporaties en technische experts, om met elkaar een Innovatieroute te doorlopen. Voor meer informatie, kijk op www.innovatielabcorporaties.nl.