HC&H Connect

HC&H Connect staat voor ‘verbinding’. HC&H Connect zorgt voor de verbinding tussen vraag en aanbod en kiest er bewust voor om haar dienstverlening te focussen op de capaciteit en kunde betreffende digitalisering binnen de corporatiebranche. Zo ondersteunt zij een groot aantal corporaties om stappen te maken als het gaat om digitalisering, bijvoorbeeld met papierloos vergaderen. Digitalisering vergt een nieuwe manier van werken en zorgt voor verandering. Het is dan ook van groot belang om uw corporatie en vooral de medewerkers aan te laten sluiten op deze verandering. HC&H Connect ondersteunt u daarbij middels trainingen en door inzet van (tijdelijke) extra capaciteit.

Bezoek www.hcenhconnect.nl of bel 078-6810804 voor meer informatie.