Partners

Waar nodig schakelen wij partners in of zoeken samenwerking met derden. Wij selecteren partners die een toegevoegde waarde leveren aan onze diensten.

iteraz logo

Itéraz is partner van HC&H op het gebied van verandertrajecten zoals fusies, reorganisaties of andere grote veranderingen binnen uw organisatie. Itéraz is een dienstverlener op het gebied van project- en verandermanagement. Itéraz helpt organisaties bij het uitvoeren van projecten en verandertrajecten door de mensen van deze organisaties te leiden, te coachen, te trainen (via HC&H Connect) en te adviseren. Hierbij zet zij de mens centraal, voor Itéraz dé sleutel tot iedere succesvolle en blijvende verandering.

Meer informatie vindt u op www.iteraz.nl.

 

Mavim logo

Mavim is partner van HC&H op het gebied van procesmanagement. Mavim is een Nederlandse softwareontwikkelaar op het gebied van Kwaliteitsmanagement en Business Process Management. Hun software, Rules, stelt organisaties in staat om al hun bedrijfs- en werkprocessen op eenvoudige en eenduidige wijze te beschrijven, modelleren én te publiceren.

Naast Mavim werken wij ook met andere softwareleveranciers op het gebied van procesmanagement. Wij rekenen Mavim tot onze partner vanwege onze gezamenlijk ontwikkelde Best-Praktisch oplossing maar ook omdat wij medewerkers in dienst hebben die Certified Rules Consultant zijn waardoor HC&H zich naast Solutions Partner ook Mavim Expert mag noemen.

Meer informatie over Mavim vindt  u op www.mavim.nl.

 

Smarts is gespecialiseerd in IT-security. Activiteiten en diensten van Smarts bestaan uit ethical hacking door middel van penetratietesten (via internet en interne infrastructuren), phishing campagnes, social engineering en awareness verhogende kennissessies. Ook kan Smarts uw organisatie helpen met het opstellen van IT / informatiebeveiliging beleid en het bepalen van IT / business impact en maatregelen ten behoeve van huidige en toekomstige wetgeving. Zoals de wet meldplicht datalekken, en aankomende Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Smarts verzorgt in het kader van de samenwerking met HC&H de volgende IT-security gerelateerde activiteiten en diensten:

  • De technische BIC nulmeting
  • Security audit BIC
  • Security quick scan
  • Externe en interne penetratietesten  (pentests)
  • Begeleiden technische maatregelen
  • Social engineering / mystery guest / -caller

Meer informatie vindt u op www.smarts-it.nl.

 

Qbit Cyber Security heeft de Serious Game Alcatraz ontwikkeld, een game die inzicht geeft in de zachte factoren van informatiebeveiliging en de security awareness van uw managers en medewerkers verhoogt. Verder levert Qbit Cyber Security dienstverlening waarbij zij de menselijke, organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging met elkaar verbindt. Zo voegt Qbit Cyber Security waarde toe aan organisaties.

Meer informatie vindt u op www.qbit.nl.

 

Axle-IT is specialist op het gebied van endpoint management en cyber security en is eveneens werkzaam in de corporatiesector. De cyber security oplossing van Axle-IT onderscheidt zich van andere producten in de markt doordat naast anti-virus, ook onbekende en zogenoemde zero-day dreigingen die veelal door het anti virus schild komen, worden gestopt op basis van gedragsherkenning. Bovendien worden bestanden die versleuteld zijn (encryptie) automatisch hersteld. Tot slot is er een heldere forensics rapportage van het track record; waar komt de dreiging vandaan, welke (privacy gevoelige) bestanden zijn geraakt en hersteld. Axle-IT heeft de oplossing schaalbaar gemaakt, zodat ook organisaties met minder dan 200 endpoints hier gebruik van kunnen maken.

Meer informatie vindt u op www.axle-it.nl.