PROGRAMMA RESET EN INFORMATIEMARKT BIJ CASADE

Bij Casade wordt binnen het programma Reset tegelijkertijd een aantal projecten uitgevoerd. Dit betreft de implementatie van een nieuwe bedrijfsapplicatie (Dynamics Empire), de implementatie van een klantapplicatie inclusief een eerste versie van een klantportaal (Umbrella), een nieuwe website (Umbraco), de aansluiting bij Woning in Zicht voor de woonruimtebemiddeling en het project Datamanagement. Olke Jan van der Meer is hierbij vanuit HC&H betrokken als programmamanager en projectleider voor de implementatie van Dynamics Empire en de aansluiting bij Woning in Zicht. Zijn collega Jan Kock is als conversieconsultant bij verschillende conversies binnen deze projecten betrokken.

Om de organisatie te informeren over wat er door Reset allemaal gaat veranderen, is voor alle medewerkers van Casade een informatiemarkt georganiseerd. Vanuit 8 marktkramen werden de verschillende projecten gepresenteerd door de projectmedewerkers van Casade en de leveranciers. Ook informeerden zij de medewerkers over de stand van zaken op dat moment, waarna werd afgesloten met een borrel om nog even na te praten. Vanwege de hoge opkomst en getoonde interesse kan terug worden gekeken op een geslaagde informatiemarkt.

Over Casade
Casade bezit 11.000 woningen en vindt het belangrijk om die woningen aan te laten sluiten op de woonbehoeftes van de huurders. Naast die vastgoedopgave werkt Casade ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in haar werkgebied.

 

Lees meer over onze diensten rondom implementaties.