Reactie op artikel in NRC

De afgelopen maanden zijn er geruchten verspreid in de corporatiemarkt dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling bij de inkoop van ICT systemen. Hierbij worden de bedrijven HC&H en Bosis specifiek genoemd. Ook het NRC is benaderd met deze geruchten. Zij hebben hier 23 maart jl. een artikel over gepubliceerd.

Waar gaat het over?

In het artikel wordt kritiek geuit op het feit dat drie aandeelhouders van HC&H ook een belang hadden in het bedrijf Bosis. Bosis leverde in 2017 en 2018 interim projectleiders die de implementatie van de Datarotonde van Info Support begeleidden. Bosis heeft na 2019 geen activiteiten meer uitgevoerd. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat er sprake zou zijn geweest van belangenverstrengeling. Ook zou HC&H niet open zijn geweest over het feit dat het “best praktisch procesmodel” wat ontwikkeld is door HC&H gebruikt werd als onderlegger voor het “best practice processenmodel” van cegeka-dsa.

Onze reactie richting het NRC

In aanloop naar de publicatie heeft het NRC ons een aantal vragen gesteld. Wij hebben zo goed mogelijk getracht uit te leggen wat de feiten zijn en wat onze zienswijze is. Op basis van wat het NRC gepubliceerd heeft moeten wij constateren dat dit niet gelukt is.

Het NRC heeft ons verzoek om aan te geven wanneer en hoe de vermeende belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden niet willen beantwoorden. Het NRC heeft hiervan geen concrete voorbeelden van kunnen aanleveren. Ook heeft het NRC relevante informatie die door HC&H is aangeboden niet meegenomen in het artikel. Daarnaast zijn de citaten uit het gesprek in een andere context geplaatst. Hierdoor roepen deze uitspraken een beeld op waar wij ons niet in herkennen.

Transparantie over belangen

Gedurende de tijd dat Bosis bestond zijn wij transparant geweest over ons aandeelhouderschap, hebben wij activiteiten van elkaar gescheiden en hebben wij geen zaken gedaan die niet met elkaar verenigbaar zijn. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er geen sprake is of was van belangenverstrengeling of onjuiste samenwerking met anderen vanuit HC&H.

Terugkijken op deze periode heeft ons geleerd dat de gekozen constructie risico’s met zich meebracht en de schijn van belangenverstrengeling op kan roepen. In de toekomst zullen wij zaken dan ook niet meer op deze manier organiseren.

Wij beantwoorden uw vragen graag

Omdat we transparantie belangrijk vinden en u goed willen infomeren, zijn wij van harte bereid al uw vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met Annelies van den Berg, Olke Jan van der Meer of Marnix Ferwerda.