SAMENWERKING HC&H CONSULTANTS EN INSITE SECURITY

Corporaties ontzorgen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Dat is het doel van HC&H Consultants. Net als Insite Security heeft HC&H oog voor de menselijke, organisatorische en technische factoren binnen informatiebeveiliging.

Door een exclusieve samenwerking aan te gaan met Insite Security breidt HC&H haar dienstverlening uit op het gebied van Security Awareness. De samenwerking met Insite Security levert een toegevoegde waarde aan de diensten van HC&H op het gebied van informatiebeveiliging. De Business Consultants van HC&H zijn door Insite Security getraind en gecertificeerd in het begeleiden van de Serious Game Alcatraz bij corporaties. “De Serious Game Alcatraz is bij uitstek het middel om aandacht te besteden aan de menselijke factor”, aldus Annelies van den Berg, directeur HC&H Consultants.

Insite Security is de bedenker en ontwikkelaar van de Serious Game Alcatraz. Een game die inzicht geeft in de zachte factoren van informatiebeveiliging en de security awareness van managers en medewerkers verhoogt.  “Informatie is pas echt ‘veilig’ als mensen op de juiste manier omgaan met de technische en organisatorische maatregelen.”, aldus Erik Rutkens, oprichter en directeur van Insite Security. Door de samenwerking met HC&H brengen we de aandacht voor informatiebeveiliging in Nederland weer naar een hoger niveau.

Wat levert de Serious Game Alcatraz uw organisatie op?

•            Verhoging van informatiebewustzijn en risicobesef van medewerker en management

•            Commitment en awareness bij het management en medewerkers

•            Besef van eigen rol en verantwoordelijkheid

•            Basis voor actieplan met verbeterpunten, oplossingen en maatregelen

Voor meer informatie over deze samenwerking of over Security Awareness kunt u contact opnemen met Annelies van den Berg (annelies.vandenberg@hcenh.nl) of met Erik Rutkens (erutkens@insitesecurity.nl).