Selectie & implementatie

Een nieuw informatiesysteem selecteren doet u niet elke dag, wij wel. Het is belangrijk om stil te staan bij de aanleiding voor een selectietraject. Deze kan voor de hand liggen, bijvoorbeeld door een aflopend contract of een fusie, maar vaak zien we ook dat het optimaliseren van het huidige informatiesysteem voordelen heeft boven het opstarten van een selectietraject. Het nieuwe informatiesysteem moet voldoen aan allerlei eisen, zoals functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, standaard, bewezen, lage TCO, integraal, passend bij uw ICT infrastructuur etc. Het belangrijkste is echter dat het nieuwe informatiesysteem een bijdrage levert aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen zoals een efficiënte bedrijfsvoering, ketenintegratie, selfservice door klanten en een betere sturing en dat uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten. Wij helpen u de juiste keuze te maken en zorgen dat een transparant traject wordt doorlopen waarbij desgewenst gebruik kan worden gemaakt van onze standaard hulpmiddelen.

Wij hebben een jarenlange ervaring met implementaties van verschillende ICT-systemen opgebouwd en hebben een breed portfolio aan dienstverlening ontwikkeld die corporaties kunnen inzetten om zich te laten ondersteunen in een succesvolle implementatie.

Wij kunnen u bij implementatieprojecten ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Contractvorming en opstellen Projectplan;
 • Sparring- en kwaliteitsrol;
 • Projectmanager implementatie (al dan niet in rol sparringpartner/adviseur);
 • Deelname aan stuurgroep (kwaliteitsborging);
 • Kwaliteitsbewaking inrichting;
 • Conversie;
 • Testbegeleiding;
 • Bouwen briefsjablonen en rapportages;
 • Training Projectmatig werken voor projectorganisatie;
 • Trainingen Agile/Scrum voor projectorganisatie;
 • Training testen;
 • Training didactische vaardigheden;
 • Masterclass Functioneel Beheer voor Functioneel Beheerders en/of Kerngebruikers.