Sourcing

Veel corporaties hebben inmiddels de stap gezet om hun ICT-omgeving uit te besteden. Een veel voorkomend argument om uit te besteden is kostenbesparing. Maar minstens zo relevant zijn de argumenten die betrekking hebben op de complexiteit van ICT. Bij sourcing komt ook het een en ander kijken. Je krijgt immers te maken met een andere categorie aanbieders dan bij bijvoorbeeld de selectie van een applicatie. Bij het outsourcen van de ICT-omgeving zoek je aanbieders voor wie ontwikkeling en beheer van ICT voorzieningen de kerncompetenties zijn. Ook moet er nagedacht worden over vragen als ‘Wat willen we zelf nog doen?’,  ‘Waar leggen we precies de knip?’ en ‘Hoe gaan we afspraken maken met de leveranciers?’

Wij kunnen u ondersteunen bij het beantwoorden van dergelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het begeleiden van het outsourcingstraject (selectie leverancier);
  • Ondersteuning bij het maken van keuzes in de verschillende verschijningsvormen; wel of geen Cloud, Office365 of On-premise?
  • Ondersteuning bij de contractvorming en het opstellen van 3 partijenovereenkomsten en bewerkersovereenkomsten.
  • Projectmanagement voor de migratie van de ICT-omgeving naar een nieuwe of andere serviceprovider.
  • Inrichten van de nieuwe beheerorganisatie meer gericht op regie en het functioneel beheer.